ریل مارازی ایتالیا T5و T9

قیمت محصول برای یک جفت ریل (T5وT9) می باشد.
  • طراحی و ساخت کشور ایتالیا
  • دارای گواهی ISO 7465
  • استفاده از روش تکنولوژی کشش سرد(نورد سرد)
  • طراحی شده توسط دقیق ترین دستگاه های اندازه گیری و ماشین کاری
  • مقاوم درقبال کجی و انحراف حین  حمل ونقل
  • ریل T5 مناسب جهت ریل وزنه برای آسانسور های تا 7 نفره
  • ریل T9 مناسب جهت ریل کابین برای آسانسور های تا 9 نفره
  • ریل T9 مناسب جهت ریل وزنه برای آسانسورهای بالای 9 نفره
  • ریل های مارازی مناسب جهت آسانسورهای پرترافیک
  • مقاوم در قبال سایش و ساییدگی خط ترمز اضطراری (پاراشوت)جهت آسانسورهای تا 10 نفره وکمتر از 15 طبقه
سنجش