ریل فالکون ترک مدل T9 سرد

  • ساخت کشور ترکیه
  • استفاده از روش تکنولوژی کشش سرد(نورد سرد)
  • گزینه مناسب به عنوان ریل کابین برای آسانسورهای 1 تا 7 نفره
  • گزینه مناسب به عنوان ریل وزنه برای آسانسور های 8 تا 12 نفره
  • رعایت دقیق مشخصات فنی و سختی مناسب مطابق با استاندارد
  • مناسب جهت آسانسورهای  با حداکثر توقف ۱۰ طبقه
  • مقاوم درقبال کجی و انحراف حین حمل ونقل
  • رعایت استاندارد و اخذ گواهینامه استاندارد En81
  • قیمت مطلوب و مناسب همراه با کیفیت مطلوب جهت پروژه های انبوه سازی
سنجش