ریل فالکون ترک T5

  • ساخت کشور ترکیه
  • استفاده از روش تکنولوژی کشش سرد(نورد سرد)
  • جایگزین مناسب ریل های اروپایی در ساخنمان های کوتاه و متوسط
  • رعایت دقیق مشخصات فنی و سختی مناسب مطابق با استاندارد
  • مناسب جهت آسانسورهای 6 و 8 نفره با حداکثر توقف 10 طبقه
  • مقاوم درقبال کجی و انحراف حین حمل ونقل
  • رعایت استاندارد و اخذ گواهینامه استاندارد ٍEn81
  • قیمت مطلوب و مناسب همراه با کیفیت مطلوب جهت پروژه های انبوه سازی

 

سنجش