تراول کابل 24 رشته MKS

  • وظیفه اصلی تراول کابل انتقال اطلاعات بین کابین آسانسور و تابلو فرمان می باشد.
  • تراول کابل ها  تمام مس بوده
  • دارای مواد PVC از نوع مرغوب
  •  قابل انعطاف
  •  مطابق با استاندارد های اروپایی
  •  طول عمر بسیار بالا
  •  مقاوم در شرایط مختلف آب و هوایی
سنجش