تراول کابل 24 رشته دت وایلر

  • تراول کابل دت وایلر اصل سوئیسی

  • تراول کابل ها تمام مس بوده
  • دارای مواد PVC از نوع مرغوب
  • قابل انعطاف
  • مطابق با استاندارد های اروپایی
  • طول عمر بسیار بالا
  • مقاوم در شرایط مختلف آب و هوایی
سنجش