تابلو فرمان عصر نوین دوسرعته با سیستم نجات اضطراری

 •  ترکیب تابلو فرمان دو سرعته و برق اضطراری
 • حذف سیم کشی تابلو برق اضطرارای
 • دارای کلیه حفاظتهای موتور اعم از اضافه جریان و تغییر فاز
 • دارای تمامی مشخصات تابلو فرمان دو سرعته
 • کاهش خطای نصب سیستم برق اضطراری
 • مجزا بودن سیستم اضطراری از تابلو کنترل
 • قابلیت از مدار خارج کردن سیستم اضطراری 
 • حفاظت خروجیهای سه فاز و تک فاز در برابر اضافه جریان و اتصال کوتاه
 • تشخیص افت ولتاژ باتری و اعلام آن جهت محافظت از برد اضطراری
 • دارای تنظیمات آنالوگ منحصر به فرد جهت تغییر سرعت و گشتاور موتور ، زمان بستن در اتوماتیک ، تنظیم لولینگ دقیق با ولوم و تنظیم حد جریان موتور.
 • نمایشگر LCD جهت نمایش پیامها و خطاها.
 • فعال شدن در برابر : 1- قطع برق شبکه  2- دو فاز شدن  3- افت ولتاژ برق شبکه.
 • دارای سیستم اصلاح فاز جهت اصلاح چرخش فاز شبکه
 • طراحی شده بر اساس استاندارد En.81
 • دارای سیستم کنترل فاز و کنترل جریان جهت حفاظت موتور
 • دارای سیستم اصلاح فاز جهت اصلاح چرخش فاز
 • طراحی شده بر اساس استاندارد En.81.
سنجش