جعبه سه فاز آسانسور

جعبه سه فاز آسانسور

در قسمت موتور خانه آسانسور برای انتقال برق سه فاز و تک فاز به دیگر تجهیزات آسانسور از یک تابلوی توزیع با نام تابلو سه فاز استفاده می شود که از قسمت های زیر تشکیل شده است :

  • فیوز سه فاز
  •  لامپ سیگنال
  •  فیوز تک فاز
  • انال و سیم
  •  پریز تک فاز
  • فیوز سه فاز