ریل مونته فرو چین T16

  • ساخت کارخانه مونته فرو چین با نماد MF
  • استفاده از روش تکنولوژی کشش گرم(نورد گرم)
  • ماشینکاری شده با صافی سطح فوق العاده
  • مقاوم درقبال کجی و انحراف حین حمل ونقل
  • وزن و پروفیل ریل دقیقا” مطابق وزن استاندارد و پروفیل  ریل مونته فرو ایتالیا
  • رعایت استاندارد و اخذ گواهینامه استاندارد CE
  • قیمت مطلوب و بسیار  مناسب  جهت پروژه های انبوه سازی
سنجش

توضیحات

ریل مونته فرو چین T16

توضیحات تکمیلی

b1

mm 125

h1

82 mm

h

81 mm

k

16 mm

n

42 mm

c

10 mm

Rs

4 mm

m1

6.4 mm

m2

6.37 mm

t1

7.14 mm

t2

6.35 mm

l

156 mm

d

17 mm

d1

33 mm

b3

79.4 mm

l2

114.3 mm

l3

38.1 mm