ریل-مونته-فرو-ایتالیا

ریل مونته فرو ایتالیا T5-T9

  •  طراحی و ساخت ایتالیا دارای شیار جانبی و آرم حک شده کارخانه مونته فرو
  • استفاده از بهترین فولاد FE360B
  • استفاده از روش تکنولوژی کشش سرد(نورد سرد)
  • طراحی شده توسط دقیق ترین دستگاه های اندازه گیری و ماشین کاری
  • مقاوم درقبال کجی و انحراف حین  حمل ونقل
  • مناسب جهت آسانسور های مرتفع و بلند مرتبه
  • مناسب جهت آسانسورهای پرترافیک
  • مقاوم در قبال سایش و ساییدگی خط ترمز اضطراری (پاراشوت)جهت آسانسورهای تا 10 نفره وکمتر از 15 طبقه

 

سنجش

توضیحات محصول

ریل مونته فرو ایتالیا T5-T9

اطلاعات بیشتر

b1

50 mm

h1

50 mm

k

5 mm

n

c

p

5 mm

Rs

1 mm

m1

m2

t1

t2

d

9 mm

d1

b3

30 mm

l2

75 mm

l3

25 mm